Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/xn--kunst-p-kant-zcb.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/xn--kunst-p-kant-zcb.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 600
Forord - Kunst På Kant

Forord

Vi blev i Nakskov Rotary Klub forholdsvis hurtigt enige om, at vort hovedindsatsområde i Rotary året 2015-16 skulle være vor by Nakskovs 750 års jubilæum. Vi havde allerede forud været og er stadig aktive i diverse udvalg i byen, ligesom vi via vort eget byudvalg har ydet vort yderste til fordel for byens forskønnelse.

Tidligt meldte tanken om at give byen en gave i anledning af jubilæet sig. Flere forslag var fremme – fælles for forslagene var ønsket om at fremme byens synlighed. Vi ville gerne dokumentere, at byen både kan og har viljen til at kunne. Vi mener, at vi i området har – også i forhold til andre egne – og har haft mange billedkunstnere, ligesom mange kunstnere har trådt deres barnesko her. Vores valg blev at lave en beskrivelse af kunstværker i det offentligt tilgængelige rum. Det betyder, at hovedvægten kommer til at ligge på skulpturer.

Vi valgte, at vor indsats skulle munde ud i en flot ’Love Storm’ i en bog uden reklamer. Bogen er således en form for modspil til TV2-serien ’På røven i Nakskov’. Den skal hæve vore medborgeres stolthed af deres by og af deres egn og få omverdenen til at se, hvad den kan glæde sig til eller hvad den går glip af – eller måske være med til at lære os alle at se. Det sete afhænger jo i betydelig grad af iagttageren, men også af situationen.

Nakskov har mange gamle, mange nyere og 3 helt nye kunstværker. De sidste skabte i anledning af byjubilæet. De tre nye kunstværker er så nye, at kun to af dem er stillet op. Det tredje beskriver vi i skriftet. Sidste skud på stammen, der er en skulpturel serie skabt af den i Nakskov fødte kunstner John Kørner til forskønnelse af jernbaneområdet og Enehøje (ø i Nakskov Fjord) blev indviet så betids i september, at vi har kunnet få det med i denne elektroniske udgave.

Vi har nedsat en vidtfavnende redaktion, hvor det er lykkedes at få to estimerede lokale kunstnere Kit Kjærbye og Ole Holm til at beskrive kunstværkerne og at få en dygtig multimediedesigner med endog meget mere Søren Rosenberg Jensen til sikre layout af høj kvalitet. Redaktionens øvrige medlemmer er Niels Halm (Bychef i Nakskov), Jørgen Stryhn (Rotarys Byudvalg, ansvarshavende redaktør), Palle Truelsen(Nakskov Rotary Klub) og John Povlsen, præsident for Nakskov Rotary Klub (2015-16), ansvarlig for økonomien.

Redaktionsmøderne har været præget af en god kemi mellem de meget forskellige personligheder, idet alle ideer er blevet diskuteret i en positiv ånd, hvor vi altid har haft blikket rettet fremad og hvor vi har været optaget af – det vi gerne vil og ville – mens diskussion af det vi ikke vil, har været fraværende. Her som i byjubilæet i øvrigt, har vi endelig i byen erkendt, at modsætninger beriger. Det er mere konstruktivt at lytte end at bekrige.

Mange ideer er skabt under byvandringer, hvor sansen for finesser er udviklet. Det er derfor et meget bevidst valg, at lade bogen være en vandring i byrummet, hvor udfordringer fanges i farten. Bogens titel ’Kunst på Kant’ er flertydig. Den hentyder naturligvis til, at vi lever på en kant af Danmark – af nogen kaldet udkant, den hentyder til, at god kunst har kant og at den udfordrer, den hentyder også til, at vi i byen står på kanten til en meget spændende fremtid.

Jeg vil med disse ord takke redaktionen for et fremragende produkt og overlade oplevelserne til læserne eller måske snarere beskuerne. God fornøjelse. Til lykke med jubilæet Nakskov!

Nakskov Rotary Klub
John Povlsen
Præsident 2015-16

Kunst på Kant
rotarymbs_pms-c-01

Dette magasin er udgivet af Nakskov Rotary Klub i anledning af Nakskov bys 750 års jubilæum som købstad. Selve jubilæumsdagen er angivet som den 25. april 2016.

Rotary har finansieret tilblivelsen
af dette Jubilæumsmagasin.

Der er også ydet støtte fra:
– Jubilæumsudvalget
– Lollands Bank
– Nakskov Kunstforening
– Ekstraposten

By og Landskab har ydet assistance til projektet.

Redaktionen bestod af følgende:

Kit Kjærbye
Ole Holm
Søren Rosenberg
Jørgen Guldberg Stryhn
Palle Truelsen
Niels Halm
John Povlsen

Jubilæumsmagasin er trykt
af Extra Posten i Nakskov i henhold til
trykfil udarbejdet af Søren Rosenberg

Redaktionen tager forbehold for
eventuelle trykfejl og fejlopslag.