2

THE POET OLAF HANSEN

The Nakskov-born poet Olaf Hansen (28.12.1870 – 09.12.1932) had as an aim to deliver a truthful picture of the delicate, sensitive, and heart catching in Danish nature – and at the same time give an equally sincere picture of the most secret and personal in his own inner life.

På Diget

Jeg er i mit eget Rige,
jeg følger Fjordens Rand.
Stille, grundede Vige
krummer den smalle Strand.
Jeg ser fra det lave Dige
Over det lavere Land.
Fra digtsamlingen Tværveje, 1904